Учители

 

Длъжност  Име Контакти:

 Директор

      Костадин Славов

 044 / 623977

 Помощник директор УД

      Полина Аксакова

 

 Помощник директор АСД

      Красимира Кацарова

 

 Педагогически съветник

      Стела Костова