Учебно-изпитни програми

5 клас 6 клас 7 клас 8 клас
БЕЛ – ООП, РП БЕЛ – ООП, РП БЕЛ – ООП, РП БЕЛ – ООПРП
ЧЕ – АЕ ЧЕ – АЕ, РЕ ЧЕ – АЕ, РЕ ЧЕ – АЕ
Математика – ООП, РП Математика – ООП, РП Математика – ООП, РП Математика – ООП
Информационни технологии  ООП, РП Информационни технологии ООП, РП Информационни технологии – ООП, РП Информационни технологии – ООП, РП
История и цивилизация История и цивилизация История и цивилизация История и цивилизация
География и икономика География и икономика География и икономика География и икономика
Човекът и природата Човекът и природата Философия
Биология и здравно образование Биология и здравно образование ООП, РП
Физика и астрономия Физика и астрономия
Химия и опазване на околната среда Химия и опазване на околната среда ООПРП
Музика Музика Музика Музика
Изобразително изкуство Изобразително изкуство Изобразително изкуство Изобразително изкуство
Технологии и предприемачество Технологии и предприемачество Технологии и предприемачество Технологии и предприемачество

 

9 клас 10 клас 11 клас 12 клас
БЕЛ – ООП, РП БЕЛ – ЗП, ЗИП БЕЛ – ЗП, ЗИП БЕЛ – ЗП, ЗИП
ЧЕ – АЕ I ЧЕ – АЕ I ЧЕ – АЕ I ЧЕ – АЕ
ЧЕ – НЕ

 

II ЧЕ – НЕ

 

 

 

 

 

Математика Математика – ЗП, ЗИП Математика – ЗП, ЗИП Математика – ЗП, ЗИП
Информационни технологии – ООП, РП Информационни технологии – ЗП, ЗИП Информационни технологии – ЗИП Информационни технологии – ЗИП
История и цивилизация История и цивилизация История и цивилизация История и цивилизация – ЗИП
География и икономика География и икономика – ЗП, ЗИП География и икономика – ЗП, ЗИП География и икономика – ЗИП
Философия Етика и право Философия Свят и личност
Биология и здравно образование – ООП, РП Биология и здравно образование – ЗП, ЗИП Биология и здравно образование – ЗИП Биология и здравно образование – ЗИП
Физика и астрономия Физика и астрономия Физика и астрономия
Химия и опазване на околната среда – ООПРП Химия и опазване на околната среда
Музика Музика
Изобразително изкуство
Технологии и предприемачество