Зрелостни изпити

Сесия май-юни

•     Български език и литература – 21 май 2019 г., начало 08,00 ч.

•     Втори държавен зрелостен изпит — 23 май 2019 г., начало 08,00 ч.

•     Държавни зрелостни изпити по желание на ученика – в периода 28  – 31 май 2019 година.

 

Сесия август-септември

•     Български език и литература – 28 август 2019 г., начало 08,00 ч.

•     Втори държавен зрелостен изпит – 29 август 2019 г., начало 08,00 ч.

•     Държавни зрелостни изпити по желание на ученика – в периода 30 август – 4 септември 2019 година.