Ваканции

 

01.11.2017 г. – 05.11.2017 г. вкл. – есенна ваканция
23.12.2017 г. – 02.01.2018 г. вкл. – коледна ваканция
03.02.2018 г. – 06.02.2018 г. вкл. – зимна ваканция
31.03.2018 г. – 09.04.2018 г. вкл. – пролетна ваканция за І-ХІ клас

 Неучебни дни:

21.05.2018 г. – ДЗИ по български език и литература и НВО в VII клас по български език и литература
23.05.2018 г. – Втори ДЗИ и НВО в VII клас по математика

Начало на втория учебен срок на учебната 2017/2018 година:

07.02.2018 г.

 Край на втория учебен срок на учебната 2017/2018 година:

15.05.2018 г. – XII клас (13 учебни седмици)
01.06.2018 г. – I – IV клас (14 учебни седмици)
15.06.2015 г. – V-VII клас (16 учебни седмици )
29.06.2018 г. – VIII – XI клас клас (18 учебни седмици)