Родители

Търсите помощ за разрешаване на възникнали проблеми?

Заповядайте при нас!

В СУ „Хаджи Мина Пашов“ от месец септември работи „Училищна служба за помирение“ /кабинет по медиация/.