Пленер – нарисувай света около нас

 

Ателие Пленер – нарисувай света около нас

Групата се състои от 11 ученици на възраст 14 – 15год. от 8клас.

Целта на групата е да се усвият допълнителни знания и умения в изобразителното изкуство и други области, да намали агресивното поведение на уяениците като работят в екип.

В този клуб уяениците разглеждат различни музеи и по този начин се запознават с нашето минало и настояще.Използват се различни и непознати техники за работата в направата на табла,рисунки и др.

Учениците посещават редовно часовете за работа в ателие Пленер.

 Ръководител:Теодора Велева