На работа ръчички

Снимка0180Снимка0173

В сформираната група по проект „ Успех” – „На работа ръчички”, участват 12 ученика от І а клас, които в началото на учебната година декларираха желанието си за участие и проявиха интерес към занимания, свързани с изработването на предмети от различно естество.

Участието им към настоящият момент е активно. Децата изпитват огромно удоволствие от дейността и проявяват непренудена изобретателност и сръчност. Чувстват се ангажирани , генерират идеи и предметите, които изработват формират у тях реални представи за заобикалящата ги действителност и възпитават добродетели.

Изграждат се като колектив и придобиват умения за работа в малка група. Продуктът от тяхната работа ги прави уверени и щастливи от положеното старание. Повишава се интересът им към училището и се научават на дисциплинираност и взаимопомощ.

Учениците с огромно желание и нетърпение очакват дните, в които се провеждат заниманията, за да покажат не само на себе си, но и на по-големите ученици резултатът от вложения труд. Активни са и проявяват непрекъснат интерес. Изявата в групата приемат като лично постижение и заниманията мотивират желанието им за изява.

 Ръководител на групата – Петя Пенева