Моят свят

100_2056100_2057

В клуб Моят свят през учебната 2013/2014г. участват 10 ученици.

Целта е да повишат знанията и уменията си в областа  на ИКТ. Да придобият знания за класиране на събрана информация ярез посещения на музеи в града. По този начин научават историята на родния град и изработват презентации на различни теми. Интерес буди посещението  в различните музеи  и миналото и настоящето което е пресъздадено в тях. Учениците посещават редовно сбирките ежеседмично.

Ръководител Петя Георгиева