Млад актьор

 

В студио Млад актьор през учебната 2013 – 2014 година участват 13 ученици от различни класове. Занятията са един път седмично и се посещават редовно от всички с голям интерес. Целта е да  придобият комуникативни умения, артистичност и сценично поведение. Учениците се учат да работят в екип и да бъдат толерантни един към друг. Работата допринася за развитие на правилна стийка, дишане, артикулация и владеене на гласа.

Представиелните изяви са посещавани от голям брой зрители, което изгражда самочувствието на актьорите – ученици и ги мотивира за по-нататъшна работа.

         Ръководител  на групата: Петя Раденкова