Занимателна математика

 Клуб „Занимателна математика”

Задачите, които разглеждаме и решаваме в клуба са в занимателна форма. По-скоро това са игри с и без математическа теория, главоблъсканици, занимателни дейности и „предложения” за търсене на изход от  разнообразни ситуации. За тяхното решаване се изискват внимание, изобретателност и умение да се мисли не само логически, но и нестандартно. Те изискват досетливост и същевременно помагат на учениците да развият своята досетливост. Решаването на занимателни задачи съдържа елементи на творчество и възпитава у учениците настойчивост и стремеж към преодоляване на трудностите. Някои от заниманията на клуба са свързани с изработването на различни предмети:модели на призма и пирамида от картон и от сламки,коледни квилинг картички, техники- декупаж. Това допринася за изграждане на естетически вкус и умения за работа в екип.

Ръководител: Ж. Пахова