Бързо, лесно, здравословно

Учениците участващи в клуб  БЪРЗО, ЛЕСНО, ЗДРАВОСЛОВНО с желание и интерес посещават занятията. Включват се активно при изпълнението на практическите занимания. В резултат на това на този етап имат придобити начални знания умения и компетентности за работа в кухня. Придобиха начални познания за правилата и техниките за водене на здравословен начин на живот както и за работа в екип.

Ръководител: Д. Костова