Подпомагане и преодоляване на обучителни затруднения

Група за подпомагане и преодоляване на обучителни затруднения през учебната 2017/2018 година по  учебен предмет БЕЛ

Ръководител: Марияна Колева Стоянова