Подвижни игри

Подвижни игри – това са игрите, които децата обичат, предпочитат, играят с удоволствие. Те надживяват времето. Предават се от поколение на поколение. Увличат децата от предучилищна възраст с разнообразието на движения, роли, ситуации. Поставят ги в конфликтни и състезателни условия, но и дават възможност на всеки играч да се изяви, да опита, да се надява на успешно представяне. Същността на играта, която зарежда с радост и жизненост, е самото изпълнение, протичането на игровото действие, взаимодействията с природата, децата, играчките, спортните уреди. В игрите с движения децата подражават на възрастните, разкриват света и своето място. Чрез тях те достъпно задоволяват своите потребности. Овладяват знания, умения, навици, формират качества, интереси, развиват се физически и психически.