Български език и литература – обучителни затруднения 6 – 7 клас

Седмица на толерантността

16 ноември – Международен ден на толерантността

 Учениците от 6 „а“ клас изработват табло „Планета толерантност“

Национална седмица на четенето – 11-15 декември

Ученици от 6 „а“ клас гостуваха на първокласници. По-големите каки и батковци прочетоха написани от тях коледни приказки и рецитираха стихотворения.

Първокласниците показаха, че също вече могат да четат и обещаха да напишат приказка за малката калинка.