Проект „Ромски ментори“

Проект „Ромски ментори 2010“ съвместно с фондация Ресурсен център ШАМ – Монтана, гр. Монтана.

Целта на проекта е запознаване на децата с ромския бит, традиции и култура като по този начин обогатят знанията си за своята история и култура.

Децата, участващи в този проект, чрез танца ще разкажат на своите връстници за ромските традиции.