Проект „Реинтеграция на отпаднали ученици в образователната система на територията на Община Сливен“

2013-10-18 14.09.40Проектът „Реинтеграция на отпаднали ученици от образователната система по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, в който един от партньорите е СОУ „Хаджи Мина Пашов“, стартира на 10.09.2012 г. и приключи на 31.10.2013 г. Бяха обхванати 25 ученици, разделени в три групи /една в начален етап на основно образование и две в прогимназиаленетап на основно образование/. От тях в училище отново се записаха и продължават своето обучение 15 ученици.

Часовете по дейност 10 се провеждаха два пъти седмично като основно бяха застъпени български език и литература и математика.учениците се обучаваха по специфични програми, съобразени с техните възможностии пропуски, които бяха предварително идентифицирани. По този начин часовете минаваха пълноценно и целта на проекта се постигаше постепенно.

Много приятни за учениците се оказаха и заниманията с интеркултурни дейности. Те допринесоха много за реинтеграцията на учениците, защото бяха насочени към развиване на техните индивидуални заложби и удовлетворяваха специфичните им интереси.2013-10-18 14.15.16

Бяха проведени екскурзии до Казанлък, Стара Загора, Бургас и Котел, а тридневния престой в Ичера допълнително мотивира учениците да продължат образованието си.

Спортните състезания по футбол и тенис на маса бяха причина участниците да покажат спортния си дух и желание за победа, за което те получиха медали и призови статуетки.

Проектът постигна основната си цел, но работата с такива деца продължава, докато образованието се превърне в техен основен приоритет и навлезе стабилно в тяхната ценностна система.

100_1642