Подкрепа за успех

В училището са сформирани общо 17 групи по проект “Подкрепа за успех”. От тях 11 групи работят в начален курс и 6 групи в среден и горен курс.  Работата по проекта е за оказване на допълнителна подкрепа по: български език и литература, математика, английски език и човекът и природата!