Еразъм+

GREENER TOGETHER, GREENER FOR OUR PLANET

Международен проект по програма Еразъм+,

Договор 2019-1-ES01-KA229-064031_4

Scoala Gimnaziala ,,Toma Cocisiu“ Blaj, 03/11/2019 – 09/11/2019, Румъния