Самостоятелна форма

ВАШИЯТ ГОЛЯМ ШАНС САМО В СОУ„ХАДЖИ МИНА ПАШОВ”

Ако желаете да продължите образованието си и сте навършили 16 години, ние Ви предлагаме

ДА УЧИТЕ БЕЗПЛАТНО

В САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

 /УЧЕНИЦИТЕ СЕ ПОДГОТВЯТ САМОСТОЯТЕЛНО И СЕ ЯВЯВАТ НА ИЗПИТИ В ДВЕ СЕСИИ/

 

УЧИЛИЩЕТО ЩЕ ПРИЕМА УЧЕНИЦИ ОТ:

V – VIII клас

Документи за записване:

1. Заявление

2. Свидетелство за завършен начален етап на основно образование (IV клас) или удостоверение за завършен последен клас

   Подаване на документи – от 01.07.2019 г.

ул. „Княз Батенберг“ 2, тел. 62-39-77, 62-37-82;

e-mail: hmpashov@abv.bg