Дневно обучение

ЗА УЧЕБНАТА 2016/2017 ГОДИНА УЧИЛИЩЕТО ЩЕ ИЗВЪРШИ СЛЕДНИЯ ПРИЕМ:

В девети клас – 1 паралелка:

 

НЕПРОФИЛИРАНА – 26 ученика

Срок на обучение: 4 години

Балообразуващи предмети:

   – среден успех от дипломата;

   – БЕЛ;

   – математика;

 

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:
ЗАЯВЛЕНИЕ
УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА РАЖДАНЕ
СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ЗАВЪРШЕНО ОБРАЗОВАНИЕ

ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРИЕМАНЕТО НА УЧЕНИЦИ ЗА УЧЕБНАТА 2016/2017 Г.

 

Вид дейност

Срок

1.

Подаване на документи за участие в първи етап на класиране.

01-05.07.2016 г.

2.

Обявяване на списъците с приетите ученици на първи етап на класиране.

до 06.07.2016 г.

3.

Записване на приетите ученици на първи етап на класиране.

07.07.2016 г.

4.

Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след първи етап на класиране.

08.07.2016 г.

5.

Подаване на документи за участие във втори етап на класиране.

11.07.2016 г.

6.

Обявяване на списъците с приетите ученици на втори етап на класиране.

до 13.07.2016 г.

7.

Записване на приетите ученици на втори етап на класиране.

14.07.2016 г.

8.

Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след втори етап на класиране.

до 18.07.2016 г.

9.

Подаване на документи за участие в трети етап на класиране.

19.07.2016 г.

10.

Обявяване на списъците с приетите ученици на трети етап на класиране.

22.07.2013 г.

11.

Записване на приетите ученици на трети етап на класиране.

20.07.2016 г.

12.

Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след трети етап на класиране.

до 25.07.2016 г.

13.

Попълване на незаетите места след трети етап на класиране и записване.

определя се от директора до 05.09. 2016 г.

14.

Утвърждаване на осъществения държавен план-прием.

до 12.09.2016 г.