Вечерно обучение

ВАШИЯТ ГОЛЯМ ШАНС САМО В СОУ „ХАДЖИ МИНА ПАШОВ”

Ако желаете да продължите образованието си и сте навършили 16 години, ние Ви предлагаме единствената в града възможност да учите безплатно

ЕДИНСТВЕНАТА ВЪЗМОЖНОСТ В РЕГИОНА

ДА УЧИТЕ БЕЗПЛАТНО И ДА ПРОДЪЛЖИТЕ ОБРАЗОВАНИЕТО СИ ВЪВ ВЕЧЕРНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

/АКО СТЕ НАВЪРШИЛИ 16 ГОДИНИ/

УЧИЛИЩЕТО ЩЕ ПРИЕМА УЧЕНИЦИ ОТ:

IX – XII клас

Документи

  1. Заявление
  2. Свидетелство за завършено основно образование или удостоверение за завършен последен клас.
    Подаване на документи – от 01.07.2016 г.

 

          ул. „Княз Батенберг“ 2, тел. 62-39-77, 62-42-69; e-mail: hmpashov@abv.bg