История

СОУ “ХАДЖИ МИНА ПАШОВ” – гр. СЛИВЕН

 

126 годишната история на нашето училище не е само наниз от години, просто така изминати във времето и календарно оформени, за които днес трябва да си спомним с умиление. Тя съдържа в себе си всички социално-исторически промени и израстването на хората чрез тях.

Затова в родния град Сливен СОУ “Хаджи Мина Пашов” заема едно достойно място със своите дела и успехи през годините.

Още преди Кримската война /1853 – 1856 г./ в Сливен се слага началото на девическото образование. През 1872 г. е построено първото самостоятелно девическо училище в борческия квартал “Комлука”, познато като “баби Иванкиното” училище. Тук учителствали Сава Доброплодни, Добри Чинтулов и бъдещата най-изявена учителка Аргира Димитрова.

Големият интерес към училището и недостатъчните помещения налагат откриването на ново девическо училище след Освобождението на България. Хаджи Мина Пашов /роден на 18.01.1837 г. в Йерусалим, умира на 06.12.1880 г. в Петербург/ се ползвал с висок авторитет сред своите съвременници. Отлично владеел пет езика – руски, румънски, френски, гръцки и турски. Работи като преводач на чужди вестници и списания.

Дарителството било отличителна негова черта. Хаджи Мина бил млад талантлив търговец на жита, пламенен патриот и радетел на черковната свобода.

Пашов прави дарение на Сливенската община, с което в края на града /в полите на Бармук/ се построява нашето училище през 1885 г. То било четиристайно, с канцелария, с обща стойност 15 000 лв., наречено на името на дарителя – “Хаджи Мина Пашов”. Името на Пашов е записано в Златната книга на дарителите. Дарението е регистрирано на 02.12.1882 г. под № 10312 в гр. Пловдив.

През 1900 г. в двора на “Пашовото” училище се построява начално училище с две класни стаи от дарението на друг сливенец – Димитър Ахмаков.

През 1907 г. училището ни се нарича Първа девическа прогимназия, която след 1919 г. се преименува в Първа Сливенска градска прогимназия.

Тази прогимназия била с 9 паралелки с 458 ученика /момичета и момчета/, прочута с богатата си библиотека, кабинети, нов гимнастически салон.

През периода 1950 – 1958 г. училището престава да съществува като самостоятелно, а е обединено със Сливенската мъжка гимназия “Добри Чинтулов”. Нарича се Първо единно училище. До 1949 г. носи името на Хаджи Мина Пашов, през 1949 – 1950 г. на Съби Димитров.

От 01.09 1958 г. училището ни отново е самостоятелно и до 1969 г. негов патрон е Димитър Богданов.

С указ на Държавния съвет т 1969 г. училището носи името на Никола Фурнаджиев. Старата липа, която д скоро беше в двора на училището бе свидетел на столетната история, символ на българо-чехословашката дружба. В ония ранни години, един от учителите чех – Владислав Шак, математик, засажда тази липа, под която през 1931 г. се фотографира заедно с учителския колектив.

Различни обстоятелства налагат промяна в живота на училището.

С решение на Общинския съвет № 20 от 19.02.1992 г. училището носи името отново на своя дарител “Хаджи Мина Пашов”.

В новата история на училището се включват и други дарители. Един от тях е Васил Вълев. С решение № 179 от 27.01.1994 г. Първо основно училище се преобразува в Средно общообразователно училище.

За утвърждаването на училището като авторитетно учебно заведение, съществен е приносът на първата директорка Екатерина Димитрова /1885 – 1893 г./, на директора Илия Грудев /1903 – 1905 г./, който по-късно става кмет на града, на големия педагог и най-дългогодишен директор Захари Киров /1905 – 1929 г./.

В дните на равносметка законна е гордостта ни, че през трудните години на преустройство на образователната система у нас, неуморно работиха директорите:

1948 – 1950 г. – Веселина Беляева

1950 – 1959 г. – Димитър Попов, Стойчо Начев

1959 – 1960 г. – Коста Русев

1960 – 1966 г. – Веселина Беляева

1966 – 1969 г. – Жельо Димов

1969 – 1971 г. – Стоянка Колева

1971 – 1972 г. – Надежда Нешева

1972 – 1980 г. – Тодор Райков

1980 – 1983 г. – Димка Чанева

1983 – 1989 г. – Венета Петрова

1989 – 1993 г. – Мария Събева

1993 – 2008 г. –  Невена Богданова

2008 и продължава – Костадин Славов

Днес всички успехи в учебната, спортната и извънкласната работа се дължат на неуморната дейност на училищното ръководство, учителите, училищното настоятелство и обществените организации, на талантите на учениците в различните области. За това говорят многобройните награди в спорта, изкуството, художествената самодейност, викторини, олимпиади и състезания.

По случай 100 годишния юбилей училището получава награда на МОН – орден “Кирил и Методий” I степен.

СОУ “Хаджи Мина Пашов” е от тези благодатни извори, от чиито бистри води са пили и пият хиляди сливенци.

Училището ни винаги се справя с трудните задачи, ще продължи традицията напред и нагоре!