Зрелостни изпити

Сесия май-юни

•     Български език и литература – 21 май 2018 г., начало 08,00 ч.

•     Втори държавен зрелостен изпит — 23 май 2018 г., начало 08,00 ч.

•     Държавни зрелостни изпити по желание на ученика – в периода 29 май – 01 юни 2018 година.

 

Сесия август-септември

•     Български език и литература – 28 август 2018 г., начало 08,00 ч.

•     Втори държавен зрелостен изпит – 29 август 2018 г., начало 08,00 ч.

•     Държавни зрелостни изпити по желание на ученика – в периода 30 август – 5 септември 2018 година.